Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.


Lexikón obezity

Lexikón obezity

V tejto časti vám ponúkame zoznam názvov, či výrazov, ktoré súvisia s obezitou alebo s nadváhou. Výrazy budú postupne pribúdať tak, ako budú pribúdať texty na tejto web stránke.

Vaša redakčná rada Projekt proti obezite
MY vám vieme byť nápomocní


Artritída = je zápalové ochorenie, nesúvisí so zvýšenou telesnou záťažou organizmu alebo s opotrebovaním kĺbov. Môže byť spôsobená baktériami alebo reumatickým ochorením.

Behaviorálne faktory = životný štýl, stres, diéta, fyzická aktivita. Ovplyvňujú vznik obezity.

BMI = Body Mass Index Najčastejšie používaná metóda na meranie obezity. V prípade záujmu o vaše orientačné BMI, prosím prekliknite sa na časť našej stránky Môj profil.

Diabetes mellitus 2. typu = cukrovka 2. typu. Najčastejšie sa vyskytuje u dospelých ľudí, avšak stále častejšie pribúda pacientov v mladších vekových skupinách. Vo veľkom percente je jeho výskyt spojený s obezitou.

Dyslipidémia = zvýšené množstvo tukov v krvi.

Environmentálne faktory = faktory ktoré podmieňujú zdravie Európanov ako je znečistenie vonkajšieho a vnútorného prostredia, nebezpečné chemické látky, hluk, kontaminované potraviny, voda.

Genetické faktory = faktory, ktoré sa týkajú dedičnosti a premenlivosti. Ovplyvňujú vznik nadváhy a obezity.

Hypertenzia = vysoký krvný tlak

Ischemická choroba srdca = vzniká dôsledkom nedostatočného prekrvenia srdcového svalu. Ischemická choroba srdca môže vzniknúť aj bez toho, aby postihnutý jedinec jej existenciu zbadal.

Metabolické faktory = faktory, ktoré ovplyvňujú metabolizmus nášho organizmu. Ovplyvňujú vznik nadváhy a obezity.

Morbidita = chorobnosť, udáva počet ľudí s daným ochorením k celkovému počtu obyvateľov, obyčajne je vyjadrená číslom

Mortalita = úmrtnosť

Muskoskeletálne ochorenia = ochorenia svalov a kostry

Nadváha = je predstupeň obezity, nesie so sebou zvýšené riziko zdravotných komplikácií. Je jej treba z pohľadu zdravia jedinca venovať pozornosť.

Obezita = ide o civilizačné ochorenie, ktoré je charakteristické nadmerným ukladaním energetických zásob v podobe tuku v tele jedinca. V súčasnosti nejde len o kozmetický problém. S obezitou súvisí výskyt viacerých ochorení. Je všeobecne známe, že obezita je zodpovedná za:

  • 15 – 30 % úmrtí na ischemickú chorobu srdca
  • je zodpovedná za 65 – 75 % prípadov Diabetes mellitus 2. typu
  • zvyšovanie rizika artritídy, dychovej nedostatočnosti a tzv. spánkového apnoe
  • zvýšené riziko nádorových ochorení
  • zníženú kvalitu života jedinca

Osteoartritída = opotrebovanie kĺbov. Vzniká vplyvom nadmerného zaťažovania kĺbov napr. nadváhou alebo aj vekom. Zníženie hmotnosti znižuje záťaž pre samotné kĺby a napomáha sa tak k zlepšeniu zdravotného stavu organizmu.

Spánkové apnoe = znamená prestávky v dýchaní s minimálne 10 sekundovým trvaním, ktoré sa vyskytujú viac ako 10 na jednu hodinu spánku. Muži sú 2 x častejšie postihnutí ako ženy. Upozornenie: 80 % pacientov s nadváhou trpí spánkovým apnoe.